สังเกตพฤติกรรมเด็ก เพื่อรับมือให้ตรงจุด

สังเกตพฤติกรรมเด็ก เพื่อรับมือให้ตรงจุด

คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตพฤติกรรมเด็กในแต่ละวัยด้วยว่ามีอะไรผิดแปลกหรือควรได้รับการแก้ไขหรือไม่ เพื่อที่ลูกจะได้เติบโตเป็นเด็กที่ดี

เลือกเสื้อเด็กอย่างไรให้เหมาะกับวัย

เลือกเสื้อเด็กอย่างไรให้เหมาะกับวัย-300

เสื้อเด็กในปัจจุบันมีให้ซื้อหากันมากมาย คุณพ่อคุณแม่จะดูเพียงความสวยงามอย่างเดียวคงไม่ได้ เด็กแต่ละวัยก็เหมาะกับเสื้อแบบต่าง ๆ กัน