การเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธี

การเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธี

การเลี้ยงดูบุตร หรือการเลี้ยงลูก ถือเป็นมงคลชีวิตอย่างที่ 12 ในมงคลชีวิต 38 ประการ ที่กล่าวไว้ว่า “ต้นไม้ถ้าลูกมันรสไม่ดี ก็มีแต่คนจะโค่นต้นทิ้ง”