เลือกอาหารเด็กทารกที่เหมาะสมได้อย่างไร

เลือกอาหารเด็กทารกที่เหมาะสมได้อย่างไร

อาหารเด็กทารกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกวัยแรกเกิดถึง 6 เดือน คือ นมแม่ เพราะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายในแก่เด็กทารกมากที่สุด ค Read More →

สิ่งที่ต้องรู้ สำหรับทารกแรกเกิด

สิ่งที่ต้องรู้ สำหรับทารกแรกเกิด

สิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่มักกังวลเมื่อลูกน้อยลืมตาดูโลกคือ ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่ ลักษณะอาการบางอย่างผิดปกติหรือเป็นอาการทั่วไปของทารกแรกเกิ Read More →

การเลี้ยงดูเด็กทารก

การเลี้ยงดูเด็กทารก

เด็กทารกเป็นวัยที่พ่อแม่ต้องทะนุถนอมและเอาใจใส่รายละเอียดในการเลี้ยงดูมากที่สุด การเลี้ยงดูเด็กทารกให้ได้ดี คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดต่าง Read More →

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คุณค่าที่กลั่นจากความรัก

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คุณค่าที่กลั่นจากความรัก

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดของคนทุกชาติทุกภาษามาช้านาน กล่าวได้ว่าไม่มีอาหารใดที่จะมีคุณค่าทางอาหารสูงไปกว่าน้ำนมแม่อีกแล้ Read More →

รู้จักและเข้าใจออทิสติกไทย

รู้จักและเข้าใจออทิสติกไทย-300

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันออทิสติกโลก พบว่าทั่วโลกมีบุคคลออทิสติกที่จบการศึกษาหรืออยู่ในวัยผู้ใหญ่ซึ่งไม่มีงานทำมาก Read More →